EFT (Emotional Freedom Techniques)

EFT eli ”emotional freedom techniques” on menetelmä, jolla voidaan vaikuttaa kehon ja aivojen stressimekanismiin. Tavoitteena on lievittää kehon ja mielen stressioireita. Menetelmä perustuu akupunktiopisteiden stimulointiin ja sitä voidaankin kutsua akupunktion ”neulattomaksi pikkuserkuksi”.

EFT:stä on todettu olevan hyötyä ahdistus- ja pelko-oireiden hoidossa. Tällaisia ovat mm.  masennus, uupumus, unettomuus, ahdistuneisuus, pelot, elämän kriisit, suru, jännittäminen, itsetunnon ja minäkuvan haasteet.

Myös kroonisen kivun hoidossa EFT:llä on saatu hyviä tuloksia.

Tutkimus EFT:n käytöstä ahdistuneisuuden hoidossa