Hypnoosi

Hypnoosi on aivan arkipäiväinen asia, siihen ei liity mitään mystiikkaa. Meistä jokainen kokee päivittäin hypnoosinkaltaisen tilan – juuri ennen uneen vaipumista tai siitä heräämistä. Hypnoosi on miellyttävä rentouden ja syvän keskittyneisyyden tila, jossa mieli on hyvin vastaanottavainen.

Hypnoosiohjaus tehdään vain sinun suostumuksellasi. Ammattini ja koulutukseni puolesta minulla on vankka eettinen ja moraalinen pohja toimia vain sinun parhaaksesi.

Hypnoosiohjaus alkaa haastattelulla, jonka aikana määritellään ohjauksen tavoitteet. Tämän jälkeen jatketaan rentoutuksella, joka toimii johdantona hypnoosiin. Hypnoosin aikana sinulle annetaan tavoitteittesi mukaisia suggestioita, jotka voivat olla esim. mielikuvia tavoitellusta tilasta, keinoista päästä tavoitteeseen ja pysyä tavoitteessa. Hypnoosityöskentelyn loppuvaiheessa sinut palautetaan normaaliin vireyteen ja toimintakykyyn. Ohjauksen lopuksi keskustelemme vielä kokemuksistasi hypnoosin aikana.

Hypnoosi on tehokas työväline ja sen käyttömahdollisuudet ovat erittäin laajat. Olen soveltanut hypnoosiohjausta menestyksekkäästi mm. tupakoinnin lopettamisessa, esiintymisvalmennuksessa, jännittämisen ja pelkojen hallitsemisessa, haitallisten syömistottumusten hillitsemisessä, stressin ja työuupumuksen hallinnassa, paniikkihäiriössä, itsetunnon kohentamisessa, tunnelukkojen työstämisessä, motivaation parantamisessa ja monessa muussa.

Ota yhteyttä